Gói thầu: Thẩm tra thiết kế kỹ thuật – tổng dự toán – Nối liền đường Duyên Hải – Lương Văn Nho

Gói thầu: Thẩm tra thiết kế kỹ thuật – tổng dự toán – Kế hoạch đấu thầu: Nối liền đường Duyên Hải – Lương Văn Nho

2
Quý I năm 2009
15 ngày
Giá gói thầu:
 • 8.006.350 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Nối liền đường Duyên Hải – Lương Văn Nho