Gói thầu: Lập HSMT, lựa chọn nhà thầu thi công – Nối liền đường Duyên Hải – Lương Văn Nho

Gói thầu: Lập HSMT, lựa chọn nhà thầu thi công – Kế hoạch đấu thầu: Nối liền đường Duyên Hải – Lương Văn Nho

3
Quý III năm 2009
12 ngày
Giá gói thầu:
 • 8.351.723 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Nối liền đường Duyên Hải – Lương Văn Nho