Trang bị BHLĐ, TBAT, DCĐN năm 2009

Kế hoạch đấu thầu: Trang bị BHLĐ, TBAT, DCĐN năm 2009. Dự án nhóm C, ngành Điện.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Điện lực Tân Phú
Số hiệu: 2855/QĐ-ĐLTP-KHVT
Ngày ban hành: 07/08/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Điện lực Tân Phú
Số hiệu: 2855/QĐ-ĐLTP-KHVT
Ngày ban hành: 07/08/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Điện
Nguồn vốn: Vốn lưư động của Công ty,
Tổng mức đầu tư:
 • 428780000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Trang bị BHLĐ, TBAT, DCĐN năm 2009 (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  gói thầu 01 Trang bị BHLĐ, TBAT, DCĐN năm 2009
 • 428780000 (VND)
 • Vốn lưư động của Công ty
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển 18/08/2009Trọn gói 27/08/2009
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 171
  Ngày xuất bản 25/08/2009