Xây dựng cải tạo mở rộng trụ sở làm việc CCT huyện Đức Huệ

Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng cải tạo mở rộng trụ sở làm việc CCT huyện Đức Huệ. Dự án nhóm C, ngành Xây dựng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Cục thuế tỉnh Long An
Số hiệu:712/QĐ-CT
Ngày ban hành:27/07/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Cục thuế tỉnh Long An
Số hiệu:792/QĐ-CT
Ngày ban hành:20/08/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Xây dựng
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 3923762499(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng cải tạo mở rộng trụ sở làm việc CCT huyện Đức Huệ (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1Xây dựng cải tạo mở rộng trụ sở làm việc CCT huyện Đức Huệ
 • 3923762499 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểntừ 04/09/2009 đến 29/09/2009Theo đơn giá180 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:171
  Ngày xuất bản25/08/2009