Gói thầu: Sơn Epoxy bên trong xitéc – Dự án đầu tư bổ sung xe vận tải nhiên liệu Hàng không

Gói thầu: Sơn Epoxy bên trong xitéc – Kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư bổ sung xe vận tải nhiên liệu Hàng không

Gói thầu 2
60 ngày
2-3 tháng
Giá gói thầu:
 • 907500000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư bổ sung xe vận tải nhiên liệu Hàng không