Gói thầu số 06: Toàn bộ phần xây lắp công trình: Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Quảng Trị

Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu số 06: Toàn bộ phần xây lắp công trình: Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Quảng Trị. Dự án nhóm C, ngành Y tế.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Quảng Trị
Số hiệu: 805/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 08/05/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Quảng Trị
Số hiệu: 805/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 08/05/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Y tế
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 11.565.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu số 06: Toàn bộ phần xây lắp công trình: Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Quảng Trị (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  06 Gói thầu số 06: Toàn bộ phần xây lắp công trình: Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Quảng Trị
 • 8.163.530.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Theo đơn giá 360 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 171
  Ngày xuất bản 25/08/2009