Gói thầu: Mua sắm thiết bị đầu đọc băng và linh kiện thay thế phục vụ sự nghiệp PTTH Nghệ An năm 209 – Mua sắm, lắp dặt hệ thống bàn trộn âm thanh tại Studio phát thanh

Gói thầu: Mua sắm thiết bị đầu đọc băng và linh kiện thay thế phục vụ sự nghiệp PTTH Nghệ An năm 209 – Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm, lắp dặt hệ thống bàn trộn âm thanh tại Studio phát thanh

Gói thầu số 2
Quý III,IV/2009
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 532.762.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm, lắp dặt hệ thống bàn trộn âm thanh tại Studio phát thanh 1; mua sắm thiết bị đầu đọc băng và linh kiện thay thế phục vụ sự nghiệp PTTH Nghệ An năm 2009