Phần điện chiếu sáng

Kế hoạch đấu thầu: Phần điện chiếu sáng. Dự án nhóm C, ngành Giao thông vận tải.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Dương
Số hiệu: 3365/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 27/10/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Dương
Số hiệu: 47/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 07/01/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Vốn ngân sách,
Tổng mức đầu tư:
 • 20.273.254.246(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Phần điện chiếu sáng (7 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công
 • 13.870.544 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm 90 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
  2 Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – dự toán
 • 1.201.497 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
  3 Cải tạo, nâng cấp đường ranh Lái Thiêu. Hạng mục: Điện chiếu sáng
 • 478.838.507 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2009Theo đơn giá 90 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
  4 Lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu
 • 2.125.727 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
  5 Giám sát thi công xây dựng
 • 10.978.229 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm 90 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
  6 Bảo hiểm xây dựng công trình
 • 1.446.619 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm 180 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
  7 Kiểm toán công trình
 • 2.009.193 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm 90 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 171
  Ngày xuất bản 25/08/2009