Gói thầu: Lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu – Phần điện chiếu sáng

Gói thầu: Lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu – Kế hoạch đấu thầu: Phần điện chiếu sáng

4
Năm 2009
60 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
Giá gói thầu:
 • 2.125.727 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Phần điện chiếu sáng