Gói thầu: Cải tạo, nâng cấp đường ranh Lái Thiêu, xã Bình Nhâm, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương – Phần xây dựng: Nền, mặt đường, cống, vỉa hè, giải phóng mặt bằng

Gói thầu: Cải tạo, nâng cấp đường ranh Lái Thiêu, xã Bình Nhâm, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương – Kế hoạch đấu thầu: Phần xây dựng: Nền, mặt đường, cống, vỉa hè, giải phóng mặt bằng

3
Năm 2009
270 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
Giá gói thầu:
 • 7.563.434.415 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Phần xây dựng: Nền, mặt đường, cống, vỉa hè, giải phóng mặt bằng