Gói thầu: Bảo hiểm xây dựng công trình – Phần xây dựng: Nền, mặt đường, cống, vỉa hè, giải phóng mặt bằng

Gói thầu: Bảo hiểm xây dựng công trình – Kế hoạch đấu thầu: Phần xây dựng: Nền, mặt đường, cống, vỉa hè, giải phóng mặt bằng

6
Năm 2009
360 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
Giá gói thầu:
 • 31.451.905 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Phần xây dựng: Nền, mặt đường, cống, vỉa hè, giải phóng mặt bằng