Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Hệ thống cấp điện Khu C Khu công nghiệp Nam Cấm

Kế hoạch đấu thầu của Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Hệ thống cấp điện Khu C Khu công nghiệp Nam Cấm. Dự án nhóm C, ngành Điện.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An
Số hiệu:3650/QĐ.UBND-CNXD
Ngày ban hành:31/07/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An
Số hiệu:4110/QĐ.UBND-CNXD
Ngày ban hành:21/08/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Điện
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 12.887.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu của Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Hệ thống cấp điện Khu C Khu công nghiệp Nam Cấm (05 gói thầu)


  Số lượng gói thầu: Gồm 05 gói như sau: Gói số 1: Tư vấn lâph HSMT và đánh giá HSDT Gói số 2: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình. Gói số 3: Xây dựng Hệ thống cấp điện. Gói số 4: Bảo hiểm công trình. Gói số 5: Tư vấn kiểm toán. * Nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác. Năm 2009, đã bố trí đầu tư 5.000 triệu đồng từ ngân sách tỉnh.
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thầu số 01.Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu
 • 18.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II/2009Trọn gói01 tháng
  Gói thầu số 02Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình
 • 204.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III, IV/2009Trọn góiTheo tiến độ xây lắp
  Gói thầu số 3Xây dựng hệ thống cấp điện
 • 10.707.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III, IV/2009Theo đơn giá12 tháng
  Gói thầu số 04Bảo hiểm công trình
 • 33.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV/2009Trọn góiTheo tiến độ xây lắp
  Gói thầu số 05Tư vấn kiểm toán
 • 47.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnSau khi hoàn thành gói thầu số 3.Trọn gói01 tháng

  Danh sách các quyết định liên quan:
  • Phiếu đăng ký Thông báo Kế hoạch đấu thầu Size 35 K
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:170
  Ngày xuất bản26/08/2009