Gói thầu: Tư vấn kiểm toán – của Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Hệ thống cấp điện Khu C Khu công nghiệp Nam Cấm

Gói thầu: Tư vấn kiểm toán – Kế hoạch đấu thầu của Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Hệ thống cấp điện Khu C Khu công nghiệp Nam Cấm

Gói thầu số 05
Sau khi hoàn thành gói thầu số 3.
01 tháng
Giá gói thầu:
 • 47.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu của Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Hệ thống cấp điện Khu C Khu công nghiệp Nam Cấm