Đầu tư nâng cao năng lực thiết bị xe máy năm 2009

Kế hoạch đấu thầu: Đầu tư nâng cao năng lực thiết bị xe máy năm 2009. Dự án nhóm C, ngành Xây dựng

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 3
Số hiệu: Quyết định số 24/QĐ-SD-HĐQT
Ngày ban hành: 27/08/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Công ty cổ phần Sông Đà 3
Số hiệu: Quyết định số 24/QĐ-SD3-HĐQT
Ngày ban hành: 27/08/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Vốn tự có và vốn vay tín dụng,
Tổng mức đầu tư:
 • 29.610.000.000(VND)
 • (VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Đầu tư nâng cao năng lực thiết bị xe máy năm 2009 (3 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Số 01 Cung cấp xe ô tô tự đổ 15-17 tấn (10 chiếc)
 • 15.000.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 9 năm 2009Trọn gói Sau khi có thông báo trúng thầu và ký hợp đồng
  Số 02 Một máy ủi công suất 180-200 CV
 • 4.000.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 9 năm 2009Trọn gói Sau khi có thông báo trúng thầu và ký hợp đồng
  số 03 Hai máy đào bánh xích 1,6 – 1,8 m3
 • 9.200.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 9 năm 2009Trọn gói Sau khi có thông báo trúng thầu và ký hợp đồng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 172
  Ngày xuất bản 28/08/2009