Gói thầu: Hai máy đào bánh xích 1,6 – 1,8 m3 – Đầu tư nâng cao năng lực thiết bị xe máy năm 2009

Gói thầu: Hai máy đào bánh xích 1,6 – 1,8 m3 – Kế hoạch đấu thầu: Đầu tư nâng cao năng lực thiết bị xe máy năm 2009

số 03
Tháng 9 năm 2009
Sau khi có thông báo trúng thầu và ký hợp đồng
Giá gói thầu:
 • 9.200.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Đầu tư nâng cao năng lực thiết bị xe máy năm 2009