Cung cấp xe ôtô UAZ 11 chỗ ngồi chỏe CNQLVH lưới điện hạng mục CBSX các công trình ĐZ 220kV NMTĐ Đồng Nai 3 – Đắk Nông, Đồng Nai 4 – Đắk Nông

Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp xe ôtô UAZ 11 chỗ ngồi chỏe CNQLVH lưới điện hạng mục CBSX các công trình ĐZ 220kV NMTĐ Đồng Nai 3 – Đắk Nông, Đồng Nai 4 – Đắk Nông. Dự án nhóm C, ngành Điện

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia
Số hiệu: 770/NPT-KH
Ngày ban hành: 08/04/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Công ty Truyền tải Điện 3
Số hiệu: 1335/QĐ-TTĐ3
Ngày ban hành: 02/08/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Điện
Nguồn vốn: Vốn tự có,
Tổng mức đầu tư:
 • 1580656880(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: “Cung cấp xe ôtô UAZ 11 chỗ ngồi chỏe CNQLVH lưới điện” hạng mục CBSX các công trình ĐZ 220kV NMTĐ Đồng Nai 3 – Đắk Nông, Đồng Nai 4 – Đắk Nông (01 gói thầu)


  Chào hàng cạnh tranh trong nước
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 “Cung cấp xe ôtô UAZ 11 chỗ ngồi chở công nhân QLVH lưới điện” công trình CBSX ĐZ 220kV NMTĐ Đồng Nai 3 – Đắk Nông; Đồng Nai 4 – Đắk Nông
 • 1580656880 (VND)
 • Vốn tự có
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 8/2009Trọn gói 16 tuần
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 172
  Ngày xuất bản 28/08/2009