Trường PTTH Trịnh Hoài Đức (giai đoạn 3). Gói thầu Mua sắm trang thiết bị TT An Thạnh huyện Thuận An tỉnh Bình Dương

Kế hoạch đấu thầu: Trường PTTH Trịnh Hoài Đức (giai đoạn 3). Gói thầu : Mua sắm trang thiết bị TT An Thạnh huyện Thuận An tỉnh Bình Dương. Dự án nhóm C, ngành Xây dựng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Dương
Số hiệu: 235/QĐ-UB
Ngày ban hành: 22/01/2001
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Dương
Số hiệu: 2261/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 01/06/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Vốn ngân sách,
Tổng mức đầu tư:
 • 14.737.046.321(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Trường PTTH Trịnh Hoài Đức (giai đoạn 3). Gói thầu : Mua sắm trang thiết bị TT An Thạnh huyện Thuận An tỉnh Bình Dương (1 gói thầu)


  Mời thầu lần 2
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Mua sắm trang thiết bị công trình Trường PTTH Trịnh Hoài Đức (giai đoạn 3) huyện Thuận An tỉnh Bình Dương
 • 1.329.704.790 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II – Quý III/2009Trọn gói 70 ngày (kể cả ngày lễ, ngày nghỉ theo chế độ)
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 172
  Ngày xuất bản 28/08/2009