Kế họach đấu thầu dự án Trường Mầm non phường 3 TP Vũng Tàu

Kế hoạch đấu thầu: Dự án Trường Mầm non phường 3 TP Vũng Tàu. Dự án nhóm C, ngành Xây dựng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Số hiệu: 4438/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 04/12/2006
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Số hiệu: 1752/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 11/05/2007
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Vốn ngân sách Tỉnh,
Tổng mức đầu tư:
 • 14.926.148.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế họach đấu thầu dự án Trường Mầm non phường 3 TP Vũng Tàu (6 gói thầu)


  Giá gói thầu sẽ được điều chỉnh theo phê duyệt HSMT
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói 01 Xây lắp và thiết bị
 • 7.240.464.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009Theo đơn giá 10 tháng
  Gói 02 Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công công trình
 • 111.592.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009Trọn gói 10 tháng
  Gói 03 Tư vấn lập HSMTvà đánh giá HSDT
 • 20.699.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009Trọn gói 40 ngày
  Gói 04 Bảo hiểm công trình
 • 26.066.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009Trọn gói 10 tháng
  Gói 05 Tư vấn kiểm tóan quyết tóan
 • 12.124.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2010Trọn gói 03 tháng
  Gói 06 Tư vấn kiềm tra chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an tòan chịu lực
 • 33.660.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009Trọn gói 10 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 172
  Ngày xuất bản 28/08/2009