Gói thầu: Bảo hiểm – Trạm truyền thanh không dây cho các xã khó khăn tỉnh Gia Lai

Gói thầu: Bảo hiểm – Kế hoạch đấu thầu: Trạm truyền thanh không dây cho các xã khó khăn tỉnh Gia Lai

2
Quý III năm 2009
Từ khi lắp đặt thiết bị đến hết thời gian bảo hành
Giá gói thầu:
 • 15.698.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trạm truyền thanh không dây cho các xã khó khăn tỉnh Gia Lai