Gói thầu: Thiết bị, vận chuyển, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng – Trạm truyền thanh không dây cho các xã khó khăn tỉnh Gia Lai

Gói thầu: Thiết bị, vận chuyển, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng – Kế hoạch đấu thầu: Trạm truyền thanh không dây cho các xã khó khăn tỉnh Gia Lai

3
Quý III năm 2009
120 ngày
Giá gói thầu:
 • 6.279.355.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Mua sắm trực tiếp
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trạm truyền thanh không dây cho các xã khó khăn tỉnh Gia Lai