Gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu – Kế họach đấu thầu dự án Trụ sở UBND phường 10 TP Vũng Tàu

Gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu – Kế hoạch đấu thầu: Dự án Trụ sở UBND phường 10 TP Vũng Tàu

Gói thầu 02
Quý III/2009
10 ngày
Giá gói thầu:
 • 4.009.894 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế họach đấu thầu dự án Trụ sở UBND phường 10 TP Vũng Tàu