Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công – Kế họach đấu thầu dự án Trụ sở UBND phường 10 TP Vũng Tàu

Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công – Kế họach đấu thầu dự án Trụ sở UBND phường 10 TP Vũng Tàu

Gói thầu 04
Quý III/2009
12 tháng
Giá gói thầu:
 • 48.659.032 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế họach đấu thầu dự án Trụ sở UBND phường 10 TP Vũng Tàu