Gói thầu: Tư vấn kiểm toán – Thủy lợi bản Cống xã Mường Lạn huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La

Gói thầu: Tư vấn kiểm toán – Kế hoạch đấu thầu: Thủy lợi bản Cống xã Mường Lạn huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La

04
Quý III năm 2009
Quy định trong hồ sơ yêu cầu
Giá gói thầu:
 • 33.700.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Thủy lợi bản Cống xã Mường Lạn huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La