Điều chỉnh Thông báo mời thầu gói thầu xây lắp 2

Kế hoạch đấu thầu: Điều chỉnh Thông báo mời thầu gói thầu xây lắp 2. Dự án nhóm C, ngành Thủy sản.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBNDtỉnh Quảng Nam
Số hiệu: 4216/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng.
Ngày ban hành: 18/12/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Quảng Nam
Số hiệu: 1078/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 07/04/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Thuỷ sản
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 11708435000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Điều chỉnh Thông báo mời thầu gói thầu xây lắp 2 (1 gói thầu)


  Điều chỉnh Thông báo mời thầu gói thầu Xây lắp 2 (XL2)
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  XL2 Gói thầu XL2: Hệ thống cấp dầu
 • 1557309508 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Trọn gói 120 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 176
  Ngày xuất bản 01/09/2009