Gói thầu số 2: Thiết bị phục vụ nghiên cứu địa môi trường

Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu số 2: Thiết bị phục vụ nghiên cứu địa môi trường. Dự án nhóm B, ngành Khoa học công nghệ.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Đại học Quốc gia Hà Nội
Số hiệu: 2940/QĐ-KHTC
Ngày ban hành: 28/08/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Đại học Quốc gia Hà Nội
Số hiệu: 2940/QĐ-KHTC
Ngày ban hành: 28/08/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Khoa học công nghệ
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 31.786.100.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu số 2: Thiết bị phục vụ nghiên cứu địa môi trường (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  2940/QĐ-KHTC Gói thầu số 2: Thiết bị phục vụ nghiên cứu địa môi trường
 • 31.786.100.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển năm 2009Trọn gói 12 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 176
  Ngày xuất bản 01/09/2009