Xây dựng mới Trường Mẫu Giáo Hoàng Minh Đạo

Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới Trường Mẫu Giáo Hoàng Minh Đạo. Dự án nhóm C, ngành Giáo dục.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy Ban Nhân Dân Huyện Củ Chi
Số hiệu: 24994/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 20/07/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ủy Ban Nhân Dân Huyện Củ Chi
Số hiệu: 26181/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 24/08/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giáo dục
Nguồn vốn: Ngân sách quận,
Tổng mức đầu tư:
 • 6.085.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới Trường Mẫu Giáo Hoàng Minh Đạo (6 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  05 Tư vấn lập HS yêu cầu và đánh giá HS đề xuất gói thầu Xây lắp
 • 18.479.555 (VND)
 • Ngân sách quận
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Theo tỷ lệ phần trăm Từ ngày ký hợp đồng đến khi có Kết quả đấu thầu
  06 Xây lắp
 • 5.441.501.504 (VND)
 • Ngân sách quận
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Theo đơn giá 210 ngày
  07 Tư vấn giám sát thi công xây dựng
 • 129.087.501 (VND)
 • Ngân sách quận
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Theo tỷ lệ phần trăm 210 ngày
  08 Bảo hiểm công trình
 • 11.314.013 (VND)
 • Ngân sách quận
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Trọn gói 210 ngày
  09 Tư vấn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình
 • 25.817.500 (VND)
 • Ngân sách quận
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Theo đơn giá 210 ngày
  10 Tư vấn kiểm toán
 • 33.470.745 (VND)
 • Ngân sách quận
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009Theo tỷ lệ phần trăm 45 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 176
  Ngày xuất bản 01/09/2009