TRẠI TẠM GIAM THUỘC CÔNG AN TỈNH LONG AN

Kế hoạch đấu thầu: TRẠI TẠM GIAM THUỘC CÔNG AN TỈNH LONG AN. Dự án nhóm B, ngành Quốc phòng – An ninh

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: BỘ CÔNG AN
Số hiệu: 557/QĐ-BCA(H11)
Ngày ban hành: 05/03/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: BỘ CÔNG AN
Số hiệu: 2311/QĐ-BCA(H11)
Ngày ban hành: 10/08/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Quốc phòng, an ninh
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 63.407.947.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: TRẠI TẠM GIAM THUỘC CÔNG AN TỈNH LONG AN (15 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  GÓI SỐ 1 TƯ VẤN LẬP DỰ ÁN
 • 126.160.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2007Trọn gói 06 tháng
  GÓI SỐ 2 KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH
 • 121.665.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2008Trọn gói 02 tháng
  GÓI SỐ 3 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
 • 77.660.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2008Trọn gói 02 tháng
  GÓI SỐ 4 TƯ VẤN LẬP THIẾT KẾ KỸ THUẬT VÀ TỔNG DỰ TOÁN
 • 481.645.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2008Theo tỷ lệ phần trăm 03 tháng
  GÓI SỐ 5 TƯ VẤN LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU VÀ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU XÂY LẮP VÀ THIẾT BỊ SỐ 2
 • 50.080.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2009Trọn gói 02 tháng
  GÓI SỐ 6 TƯ VẤN LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU VÀ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU XÂY LẮP VÀ THIẾT BỊ SỐ 4
 • 23.762.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2011Trọn gói 02 tháng
  GÓI SỐ 7 TƯ VẤN LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU VÀ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU PHẦN THIẾT BỊ
 • 5.903.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2009Trọn gói 01 tháng
  GÓI SỐ 8 BẢO HIỂM CÔNG TRÌNH
 • 143.864.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2009Trọn gói Theo thời gian thi công
  GÓI SỐ 9 TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG GÓI THẦU XÂY LẮP THIẾT BỊ SỐ 2, 4
 • 749.494.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2009 và Năm 2011Theo tỷ lệ phần trăm Theo thời gian thi công
  GÓI SỐ 10 TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG GÓI THẦU THIẾT BỊ SỐ 3
 • 17.525.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo thời gian thi công
  GÓI SỐ 11 RÀ PHÁ BOM MÌN
 • 142.918.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2008Trọn gói 03 tháng
  GÓI SỐ 12 GÓI THẦU SỐ 1 SAN LẤP MẶT BẰNG
 • 5.954.585.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu hạn chế, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2008Trọn gói 03 tháng
  GÓI SỐ 13 GÓI THẦU SỐ 2 XÂY LẮP KHU GIAM GIỮ VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT
 • 30.486.445.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu hạn chế, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2009Trọn gói 20 tháng
  GÓI SỐ 14 GÓI THẦU SỐ 3 HỆ THỐNG KIỂM SOÁT AN NINH ĐIỆN TỬ, HỆ THỐNG TỔNG ĐÀI NỘI BỘ
 • 2.296.902.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2009Trọn gói 02 tháng
  GÓI SỐ 15 GÓI THẦU SỐ 4 XÂY LẮP KHU LÀM VIỆC CÁN BỘ CHIẾN SỸ VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT
 • 15.164.608.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu hạn chế, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2011Trọn gói 12 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 176
  Ngày xuất bản 01/09/2009