Gói thầu: TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG GÓI THẦU THIẾT BỊ SỐ 3 – TRẠI TẠM GIAM THUỘC CÔNG AN TỈNH LONG AN

Gói thầu: TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG GÓI THẦU THIẾT BỊ SỐ 3 – Kế hoạch đấu thầu: TRẠI TẠM GIAM THUỘC CÔNG AN TỈNH LONG AN

GÓI SỐ 10
Năm 2009
Theo thời gian thi công
Giá gói thầu:
 • 17.525.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: TRẠI TẠM GIAM THUỘC CÔNG AN TỈNH LONG AN