Đầu tư trang thiết bị lẻ của Đoàn Tiếp viên năm 2009 (Đấu thầu lại gói thầu số 4)

Kế hoạch đấu thầu: Đầu tư trang thiết bị lẻ của Đoàn Tiếp viên năm 2009 (Đấu thầu lại gói thầu số 4). Dự án nhóm C, ngành Hàng không.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Số hiệu:724/QĐ-TCTHK-KHĐT
Ngày ban hành:15/04/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Tổng công ty HKVN
Số hiệu:724/QĐ-TCTHK-ĐTV
Ngày ban hành:15/04/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Hàng không
Nguồn vốn:Vốn ngân sách,
Tổng mức đầu tư:
 • 1.427.400.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Đầu tư trang thiết bị lẻ cùa Đoàn Tiếp viên năm 2009 (Đấu thầu lại gói thầu số 4) (01 gói thầu)


  Tổ chức đấu thầu lại gói thầu số 4 “Đầu tư điều hòa nhiệt độ của Đoàn Tiếp viên”
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thầu số 4Đầu tư điều hòa nhiệt độ của Đoàn Tiếp viên
 • 550.000.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III, IV/2009Trọn gói40 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:176
  Ngày xuất bản01/09/2009