CUNG ỨNG THUỐC NĂM 2009 CHO CÁC BỆNH VIỆN TUYẾN HUYỆN TRONG TỈNH AN GIANG

Kế hoạch đấu thầu: CUNG ỨNG THUỐC NĂM 2009 CHO CÁC BỆNH VIỆN TUYẾN HUYỆN TRONG TỈNH AN GIANG Dự án nhóm A, ngành Y tế.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
Số hiệu: 1939/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 30/08/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
Số hiệu: 1939/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 28/08/2009
Loại dự án: Dự án nhóm A
Ngành: Y tế
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 85.984.047.516(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: CUNG ỨNG THUỐC NĂM 2009 CHO CÁC BỆNH VIỆN TUYẾN HUYỆN TRONG TỈNH AN GIANG (8 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1939/QĐ-UBND Gói 1: Kháng sinh tiêm
 • 8.229.445.316 (VND)
 •  (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển – Thông báo mời thầu từ ngày: 08/9/2009, Phát hành hồ sơ mời thầu từ ngày 18/9/2009 đến trước 13 giờ ngày 05/10/2009, Nhận hồ sơ dự thầu trước 13 giờ ngày 05/10/2009, Đóng và mở thầu lúc 13 giờ ngày 05/10/2009Theo đơn giá 12 tháng
  1939/QĐ-UBND Gói 2: Kháng sinh uống
 • 20.507.391.301 (VND)
 •  (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Thông báo mời thầu ngày 08/9/2009, Phát hành hồ sơ mời thầu từ ngày 18/9/2009 đến trước 13 giờ ngày 05/10/2009, nhận hồ sơ dự thầu trước 13 giờ ngày 05/10/2009, đóng và mở thầu lúc 13 giờ ngày 05/10/2009.Theo đơn giá 12 tháng
  1939/QĐ-UBND Gói 3: Dịch truyền cơ bàn
 • 2.019.464.055 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Thông báo mời thầu ngày 08/9/2009, Phát hành hồ sơ mời thầu từ ngày 18/9/2009 đến trước 13 giờ ngày 05/10/2009, nhận hồ sơ dự thầu trước 13 giờ ngày 05/10/2009, đóng và mở thầu lúc 13 giờ ngày 05/10/2009.Theo đơn giá 12 tháng
  1939/QĐ-UBND Gói 4: Thuốc gây nghiện, hướng tâm thần
 • 177.088.065 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Thông báo mời thầu ngày 08/9/2009, Phát hành hồ sơ mời thầu từ ngày 18/9/2009 đến trước 13 giờ ngày 05/10/2009, nhận hồ sơ dự thầu trước 13 giờ ngày 05/10/2009, đóng và mở thầu lúc 13 giờ ngày 05/10/2009.Theo đơn giá 12 tháng
  1939/QĐ-UBND Gói 5: Thuốc sản xuất trong nước
 • 31.147.912.360 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Thông báo mời thầu ngày 08/9/2009, Phát hành hồ sơ mời thầu từ ngày 18/9/2009 đến trước 13 giờ ngày 05/10/2009, nhận hồ sơ dự thầu trước 13 giờ ngày 05/10/2009, đóng và mở thầu lúc 13 giờ ngày 05/10/2009.Theo đơn giá 12 tháng
  1939/QĐ-UBND Gói 6: Thuốc ngoại nhập
 • 15.987.415.831 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Thông báo mời thầu ngày 08/9/2009, Phát hành hồ sơ mời thầu từ ngày 18/9/2009 đến trước 13 giờ ngày 05/10/2009, nhận hồ sơ dự thầu trước 13 giờ ngày 05/10/2009, đóng và mở thầu lúc 13 giờ ngày 05/10/2009.Theo đơn giá 12 tháng
  1939/QĐ-UBND Gói 7: Thuốc sản xuất liên doanh
 • 4.195.400.589 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Đấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Thông báo mời thầu ngày 08/9/2009, Phát hành hồ sơ mời thầu từ ngày 18/9/2009 đến trước 13 giờ ngày 05/10/2009, nhận hồ sơ dự thầu trước 13 giờ ngày 05/10/2009, đóng và mở thầu lúc 13 giờ ngày 05/10/2009.Theo đơn giá 12 tháng
  1939/QĐ-UBND Gói 8: Sinh phẩm y tế
 • 3.719.930.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Thông báo mời thầu ngày 08/9/2009, Phát hành hồ sơ mời thầu từ ngày 18/9/2009 đến trước 13 giờ ngày 05/10/2009, nhận hồ sơ dự thầu trước 13 giờ ngày 05/10/2009, đóng và mở thầu lúc 13 giờ ngày 05/10/2009.Theo đơn giá 12 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 176
  Ngày xuất bản 03/09/2009