Gói thầu: Tư vấn Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán – dự án Xây dựng mới Trường Tiểu học Long Thạnh

Gói thầu: Tư vấn Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán – Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới Trường Tiểu học Long Thạnh

4
Đã thực hiện
15 ngày
Giá gói thầu:
 • 81.361.650 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới Trường Tiểu học Long Thạnh