Gói thầu: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu Giám sát thi công xây lắp – dự án Xây dựng mới Trường Tiểu học Long Thạnh

Gói thầu: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu Giám sát thi công xây lắp – Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới Trường Tiểu học Long Thạnh

6
Quý III/2009
Từ khi ký hợp đồng đến khi có quyết định phê duyệt KQĐT
Giá gói thầu:
 • 50.000.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới Trường Tiểu học Long Thạnh