Gói thầu: Thí nghiệm nén tĩnh cọc BTCT – dự án Xây dựng mới Trường Tiểu học Long Thạnh

Gói thầu: Thí nghiệm nén tĩnh cọc BTCT – Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới Trường Tiểu học Long Thạnh

9
Quý IV/2009
01 tháng
Giá gói thầu:
 • 113.171.949 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới Trường Tiểu học Long Thạnh