Trường THCS xã Quảng Lâm, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh

Kế hoạch đấu thầu: Trường THCS xã Quảng Lâm, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh. Dự án nhóm C, ngành Xây dựng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Quảng Ninh
Số hiệu: 2325/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 30/07/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Quảng Ninh
Số hiệu: 2593/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 26/08/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Vốn Ngân sách tỉnh,
Tổng mức đầu tư:
 • 8.730.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Trường THCS xã Quảng Lâm, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh (01 gói thầu)


  THÔNG BÁO MỜI THẦU  Tên Bên mời thầu: Ban QLDACT Đầm Hà  Tên gói thầu: Trường THCS xã Quảng Lâm, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh  Tên dự án: Trường THCS xã Quảng Lâm, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh  Nguồn vốn: Ngân sách Trung ­ương hỗ trợ từ vốn Trái phiếu Chính phủ và Chương ttrình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo, ngân sách tỉnh và ngân sách Huyện Đầm hà tự cân đối  Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước không sơ tuyển  Thời gian bán HSMT từ 9 giờ, ngày 14 tháng 9 năm 2009 đến trước 9 giờ, ngày 29 tháng 9 năm 2009  Địa điểm bán HSMT: Ban QLDACT Đầm Hà phố Minh Khai thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh  Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 (VND)  Địa chỉ nhận HSDT: Ban QLDACT Đầm Hà phố Minh Khai thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh  Thời điểm đóng thầu: 9 giờ, ngày 29 tháng 9 năm 2009  Bảo đảm dự thầu: 70.000.000 VND ( Bảy mươi triệu đồng chẵn) HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ, ngày 29 tháng 9 năm 2009, tại: Ban QLDACT Đầm Hà. Ban QLDACT Đầm Hà kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Trường THCS xã Quảng Lâm, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh
 • 6.969.000.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Theo đơn giá Hoàn thành trong tháng 8/2010
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 175
  Ngày xuất bản 02/09/2009