Gói thầu tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán đường Trường Chinh (đoạn từ nút giao với QL2 đi đê sông Lô), thành phố Việt Trì.

Kế hoạch đấu thầu gói thầu tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán đường Trường Chinh (đoạn từ nút giao với QL2 đi đê sông Lô), thành phố Việt Trì. Dự án nhóm B, ngành Giao thông vận tải.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Phú Thọ
Số hiệu: 1295/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 22/05/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Phú Thọ
Số hiệu: 2522/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 01/09/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Vốn ngân sách,
Tổng mức đầu tư:
 • 289.353.738.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu gói thầu tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán đường Trường Chinh (đoạn từ nút giao với QL2 đi đê sông Lô), thành phố Việt Trì. (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  TVYK-TTr-09-01 Gói thầu tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công đường Trường Chinh (đoạn từ nút giao với QL2 đi đê sông Lô), thành phố Việt Trì.
 • 2.587.444.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 08/9/2009-15/10/2009Theo đơn giá 45 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 181
  Ngày xuất bản 08/09/2009