Trường tiểu học bán trú Bình Nhâm, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương. Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị

Kế hoạch đấu thầu: Trường tiểu học bán trú Bình Nhâm, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương. Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị. Dự án nhóm C, ngành Giáo dục.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Dương
Số hiệu: 7187/QĐ-CT
Ngày ban hành: 21/09/2004
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Dương
Số hiệu: 2923/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 10/07/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giáo dục
Nguồn vốn: Vốn ngân sách,
Tổng mức đầu tư:
 • 16.083.461.846(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Trường tiểu học bán trú Bình Nhâm, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương. Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Mua sắm trang thiết bị trường tiểu học bán trú Bình Nhâm, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương.
 • 1.350.827.500 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Trọn gói 60 ngày (kể cả ngày lễ, ngày nghỉ theo chế độ)
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 181
  Ngày xuất bản 08/09/2009