Gói thầu: Thiết bị – Xây dựng mới trường tiểu học Tân Hóa, quận Tân Phú

Gói thầu: Thiết bị – Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới trường tiểu học Tân Hóa, quận Tân Phú

2
Quý I, quý II năm 2010
120 ngày
Giá gói thầu:
 • 3.124.895.410 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới trường tiểu học Tân Hóa, quận Tân Phú