Gói thầu: Bảo hiểm công trình – Xây dựng mới trường tiểu học Tân Hóa, quận Tân Phú

Gói thầu: Bảo hiểm công trình – Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới trường tiểu học Tân Hóa, quận Tân Phú

4
Quý III, quý IV năm 2009
360 ngày
Giá gói thầu:
 • 27.048.919 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới trường tiểu học Tân Hóa, quận Tân Phú