Xây dựng mở rộng nâng cấp cải tạo trường tiểu học Duy Tân, quận Tân Phú

Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mở rộng nâng cấp cải tạo trường tiểu học Duy Tân, quận Tân Phú. Dự án nhóm C, ngành Xây dựng

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Ủy Ban Nhân Dân quận Tân Phú
Số hiệu:1646/QĐ-UBND
Ngày ban hành:08/05/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:UBND Quận Tân Phú
Số hiệu:2942/QĐ-UBND
Ngày ban hành:25/08/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Xây dựng
Nguồn vốn:Ngân sách TP. Hồ Chí Minh,
Tổng mức đầu tư:
 • 15.354.956.946(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mở rộng nâng cấp cải tạo trường tiểu học Duy Tân, quận Tân Phú (7 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1Xây lắp
 • 6.771.716.769 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III, quý IV năm 2009Theo đơn giá360 ngày
  2Thiết bị
 • 1.840.974.300 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I, quý II năm 2010Trọn gói120 ngày
  3Tư vấn giám sát thi công xây dựng
 • 162.250.334 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III, quý IV năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm360 ngày
  4Tư vấn giám sát thi công thiết bị
 • 14.046.634 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I, quý II năm 2010Theo tỷ lệ phần trăm120 ngày
  5Bảo hiểm công trình
 • 17.225.382 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III, quý IV năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm360 ngày
  6Kiểm toán
 • 55.164.218 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III, quý IV năm 2010Theo tỷ lệ phần trăm90 ngày
  7Kiểm tra và chứng nhân phù hợp công trình
 • 56.787.617 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III, quý IV năm 2009Theo đơn giá360 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:181
  Ngày xuất bản08/09/2009