Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng – Xây dựng mở rộng nâng cấp cải tạo trường tiểu học Duy Tân, quận Tân Phú

Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng – Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mở rộng nâng cấp cải tạo trường tiểu học Duy Tân, quận Tân Phú

3
Quý III, quý IV năm 2009
360 ngày
Giá gói thầu:
 • 162.250.334 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mở rộng nâng cấp cải tạo trường tiểu học Duy Tân, quận Tân Phú