Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công thiết bị – Xây dựng mở rộng nâng cấp cải tạo trường tiểu học Duy Tân, quận Tân Phú

Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công thiết bị – Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mở rộng nâng cấp cải tạo trường tiểu học Duy Tân, quận Tân Phú

4
Quý I, quý II năm 2010
120 ngày
Giá gói thầu:
 • 14.046.634 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mở rộng nâng cấp cải tạo trường tiểu học Duy Tân, quận Tân Phú