Đầu tư thiết bị y tế chuyên khoa

Kế hoạch đấu thầu: Đầu tư thiết bị y tế chuyên khoa. Dự án nhóm C, ngành Y tế.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình
Số hiệu: 293/2009/QĐ-BVCTCH-TTB
Ngày ban hành: 20/04/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình
Số hiệu: 730/2009/QĐ-BVCTCH-TTB
Ngày ban hành: 09/09/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Y tế
Nguồn vốn: Vốn tự có và vốn vay tín dụng,
Tổng mức đầu tư:
 • 14.437.561.000(VND)
 • (VND)
 • (VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Đầu tư thiết bị y tế chuyên khoa (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Mua sắm thiết bị y tế chuyên khoa
 • 11.053.800.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 9/ 2009Trọn gói 120 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 181
  Ngày xuất bản 10/09/2009