Dự án mua sắm thiết bị thi công của Công ty cổ phần Lilâm 69-2

Kế hoạch đấu thầu dự án mua sắm thiết bị thi công của Công ty cổ phần Lilâm 69-2. Dự án nhóm C, ngành Xây dựng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 69-2
Số hiệu: Quyết định số 16/QĐ-HĐQT
Ngày ban hành: 28/07/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 69-2
Số hiệu: Quyết định số 17/QĐ-HĐQT
Ngày ban hành: 29/07/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Vốn tự có và vốn vay tín dụng,
Tổng mức đầu tư:
 • 25.000.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án mua sắm thiết bị thi công của Công ty cổ phần Lilâm 69-2 (12 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thầu số 1 Cung cấp 01 máy chế tạo lọc bụi túi
 • 10.712.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2009Trọn gói 60 ngày
  Gói thầu số 2 Cung cấp 01 máy lốc tôn 4 trục
 • 7.500.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển từ ngày 10/9/2009 đến ngày 30/9/2009Trọn gói 60 ngày
  Gói thầu số 3 Cung cấp 01 xe tải gắn cẩu 12 tấn
 • 1.800.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III – 2009Trọn gói 30 ngày
  Gói thầu số 4 Cung cấp 01 xe ôtô du lịch 7 chỗ
 • 1.100.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III – năm 2009Trọn gói 30 ngày
  Gói thầu số 5 Cung cấp 01 xe ôtô chở khách 46 chỗ ngồi
 • 729.300.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I – năm 2009Trọn gói 30 ngày
  Gói thầu số 6 Cung cấp 01 xe nâng
 • 330.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II – năm 2009Trọn gói 30 ngày
  Gói thầu số 7 Cung cấp 01 máy nén khí công suất 110KW, 380V, 50Hz
 • 745.800.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV – năm 2009Trọn gói 30 ngày
  Gói thầu số 8 Cung cấp 01 máy nén khí công suất 15HP, 380V, 50Hz
 • 120.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV – năm 2009Trọn gói 30 ngày
  Gois thầu số 9 Cung cấp 02 máy cắt đột 2,8KW
 • 140.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV – năm 2009Trọn gói 30 ngày
  Gói thầu số 10 Cung cấp 07 tời điện 1,5 tấn
 • 129.500.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Chào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV – năm 2009Trọn gói 30 ngày
  Gói thầu số 11 Cung cấp 01 xe đầu kéo + moóc
 • 990.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 9 năm 2009Trọn gói 30 ngày
  Gói thầu số 12 Cung cấp 17 máy hàn MIG – MAX
 • 493.300.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV – năm 2009Trọn gói 30 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 181
  Ngày xuất bản 10/09/2009