Gói thầu: Cung cấp 01 xe tải gắn cẩu 12 tấn – dự án mua sắm thiết bị thi công của Công ty cổ phần Lilâm 69-2

Gói thầu: Cung cấp 01 xe tải gắn cẩu 12 tấn – Kế hoạch đấu thầu dự án mua sắm thiết bị thi công của Công ty cổ phần Lilâm 69-2

Gói thầu số 3
Quý III – 2009
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.800.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án mua sắm thiết bị thi công của Công ty cổ phần Lilâm 69-2