Các gói thầu thuộc DAĐT xây dựng công trình trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Hương Thuỷ, Tỉnh TT- Huế

Kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc DAĐT xây dựng công trình trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Hương Thuỷ, Tỉnh TT- Huế. Dự án nhóm C, Tài chính ngân hàng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế
Số hiệu: 1626/QĐ-CT
Ngày ban hành:
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế
Số hiệu: 3639/QĐ-CT
Ngày ban hành: 28/08/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Tài chính ngân hàng
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 23032000000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc DAĐT xây dựng công trình trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Hương Thuỷ, Tỉnh TT- Huế (24 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Kè chắn đất-San nền,Đường dẫn,Cống thoát nước
 • 902823659 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 10/09/2009Theo đơn giá 60 ngày
  02 Thí nghiệm nén tĩnh cọc
 • 85212973 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 20/9/2009Theo đơn giá 15 ngày
  03 Xây lắp nhà làm việc 4 tầng và các hạng mục phụ trợ
 • 14064965207 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 10/9/2009Theo đơn giá 210
  04 Phòng chống mối công trình
 • 178000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 11/2009Theo đơn giá 30 ngày
  05 Tháo dỡ công trình cũ
 • 161597432 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 10/2009Theo đơn giá 30 ngày
  06 Cung cấp và trồng cây xanh
 • 200000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 4/2010Theo đơn giá 30 ngày
  07 Lắp đặt hệ thống cáp mạng điện thoại nội bộ
 • 98162173 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 4/2009Theo đơn giá 30 ngày
  08 Lắp đặt hệ thống cáp mạng vi tính
 • 394207324 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 4/2010Theo đơn giá 30 ngày
  09 Trang trí nội thất các phòng làm việc
 • 900000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 4/2010Theo đơn giá 30 ngày
  10 Tư vấn lựa chon nhà thầu xây lắp và lắp đặt thiết bị
 • 45469590 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 9/2009Theo tỷ lệ phần trăm 45 ngày
  11 Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
 • 358486841 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 10/2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ xây lắp
  12 Tư vấn kiểm tra chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình bàn giao sử dụng
 • 125470394 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 10/2009Theo đơn giá Theo tiến độ xây lắp
  13 Ra phá bom mìn khuôn viên xây dựng công trình
 • 110000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 9/2009Trọn gói 10 ngày
  14 Bảo hiểm xây dựng công trình
 • 48246435 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 10/2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ xây lắp
  15 Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư
 • 113469267 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 05/2010Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày
  16 Thiết bị điều hoà treo tường 2cục 2HP
 • 400000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển 4/2010Theo đơn giá 20 ngày
  17 Thiết bị điều hoà tủ đứng 2cục( hội trường)>7HP
 • 200000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển 04/2010Theo đơn giá 10 ngày
  18 Cung cấp, Lắp đặt 01 máy phát điện 100-150 KVA
 • 600000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 05/2010Theo đơn giá 20 ngày
  19 Cung cấp, lắp đặt 01 Máy biến áp 100-150KVA
 • 300000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 5/2010Theo đơn giá 20 ngày
  20 Cung cấp, Lắp đặt 01 máy bơm nước động cơ điện và01 máy bơm cứu hoả chạy điện
 • 150000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 4/2010Theo đơn giá 10 ngày
  21 Cung cấp, Lắp đặt 01 máy bơm cứu hoả chạy xăng
 • 150000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển 04/2010Theo đơn giá 10 ngày
  22 Mua sắm 20 Bình bọt cứu hoả CO2 loại 35 kg-có xe đẩy
 • 120000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển 05/2010Theo đơn giá 10 ngày
  23 Lắp đặt 01 Đồng hồ 3 pha 150A
 • 30000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 10/2009Theo đơn giá 5 ngày
  24 Mua sắm công cụ dụng cụ cưu hoả
 • 15000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 04/2010Theo đơn giá 5 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 181
  Ngày xuất bản 10/09/2009