Gói thầu: Xây lắp nhà làm việc 4 tầng và các hạng mục phụ trợ – các gói thầu thuộc DAĐT xây dựng công trình trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Gói thầu: Xây lắp nhà làm việc 4 tầng và các hạng mục phụ trợ – Kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc DAĐT xây dựng công trình trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

03
10/9/2009
210
Giá gói thầu:
 • 14064965207 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc DAĐT xây dựng công trình trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Hương Thuỷ, Tỉnh TT- Huế