Mua 02 máy đo trị số tách nước

Kế hoạch đấu thầu: Mua 02 máy đo trị số tách nước. Dự án nhóm C, ngành Hàng không.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Công ty Xăng dầu Hàng không
Số hiệu: 1477/QĐ-XDHK
Ngày ban hành: 27/07/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Công ty Xăng dầu Hàng không
Số hiệu: 1477/QĐ-XDHK
Ngày ban hành: 27/07/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Hàng không
Nguồn vốn: Vốn tự có của Công ty,
Tổng mức đầu tư:
 • 924284246(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Mua 02 máy đo trị số tách nước (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Mua 02 máy đo trị số tách nước
 • 919662825 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển 01 thángTrọn gói 02-04 tuần
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 180
  Ngày xuất bản 09/09/2009