Gói thầu số 5: Chi phí kiểm toán – Bệnh viện đa khoa huyện Chợ Gạo

Gói thầu số 5: Chi phí kiểm toán – Kế hoạch đấu thầu: Bệnh viện đa khoa huyện Chợ Gạo

2009-19-05
Quý III năm 2010
180 ngày
Giá gói thầu:
 • 37.252.381 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Bệnh viện đa khoa huyện Chợ Gạo