Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Hậu cần Quân đội

Kế hoạch đấu thầu: Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Hậu cần Quân đội. Dự án nhóm C, ngành Điện tử tin học.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Bộ Quốc phòng
Số hiệu: 3294/QĐ-BQP
Ngày ban hành: 12/09/2007
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Bộ Quốc phòng
Số hiệu: 2862/QĐ-BQP
Ngày ban hành: 24/08/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Điện tử, tin học
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 15.545.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Hậu cần Quân đội (2 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Mua sắm thiết bị CNTT, thiết bị mạng và lắp đặt của các đơn vị miền Bắc
 • 2.396.697.296 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển từ 14/09/2009 đến 25/09/2009Trọn gói 90 ngày
  2 Mua sắm thiết bị CNTT, thiết bị mạng và lắp đặt của các đơn vị miền Trung và miền Nam
 • 1.070.431.801 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Từ 14/09/2009 đến 25/09/2009Trọn gói 90 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 180
  Ngày xuất bản 09/09/2009