Cung cấp lắp đặt máy soi

Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp lắp đặt máy soi. Dự án nhóm C, ngành Hải quan.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:
Số hiệu:
Ngày ban hành:
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Số hiệu: 1
Ngày ban hành: 09/09/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Hải quan
Nguồn vốn: Kinh phí ngành Hải Quan,
Tổng mức đầu tư:
 • 44800000000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp lắp đặt máy soi (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Cung cấp và lắp đặt 28 máy soi hành lý, hàng hoá loại cố định cho TỔng cục Hải quan
 • 42004000000 (VND)
 • Kinh phí ngành Hải Quan
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 12/10/2009Trọn gói 180 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 182
  Ngày xuất bản 11/09/2009